Osteopathie en logopedie

Logopedie en osteopathie kunnen mooi hand in hand gaan voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Dit bij allerlei problematiek van de mond, de spraak en het slikken.

Logopedie kan een diagnose stellen van het probleem en zal aan de slag gaan met mond-motorische oefeningen om bepaalde gewoonten te wijzigen en het slikken, zuigen, praten of zingen te optimaliseren.

Osteopathie kan daarbij de omgevingsfactoren zo optimaal mogelijk in beweging brengen, de doorbloeding en bezenuwing balanceren en nagaan of er nog andere factoren een rol kunnen spelen. Hierbij behandelt de osteopaat het gehele lichaam zoals myo-fasciale ketens en natuurlijk ook lokaal het hoofd en gezicht, de kaakgewrichten, de tong, de gezichtsbeentjes etc.

Je kan naar de osteopaat voor:

  • Stemproblemen, heesheid, stotteren.
  • Keelpijn, krop in de keel.
  • Slikproblemen, infantiel slikken.
  • Kaakgewricht problemen.
  • Zuigproblemen.
  • Concentratieproblemen, lateralisatieproblemen.
  • Eet- en drinkproblemen.
  • Articulatiestoornissen, lispelen.
  • Neurologische spraak-taal en slikstoornissen.

Dit het best in samenwerking met de logopedist die met gerichte oefeningen samen met de patiënt aan de slag kan gaan.

Back to top