cursussen en lezingen

LEZING/OPLEIDING INPLANNEN

Osteopathie, meerwaarde in de maatschappij.

In de osteopathiepraktijk komen we alle lagen en problemen van de bevolking tegen. Tijdens de behandeling horen we vele verhalen en het verhaal op zich kan ook een aanzet zijn om bij ons op de tafel te komen liggen. Soms is dit onmiddellijk duidelijk, soms komt dit na enkele sessies tevoorschijn. Als osteopaat werken we ook samen met vele andere disciplines en kunnen we zoals het middenveld beschouwd worden, van waaruit we observeren, ontvangen en doorgeven. Het staat vast dat osteopathie dan ook een grote maatschappelijke waarde kan aannemen. Ik vergelijk het ook graag met de medicijnvrouw of man in het dorp, die haar of zijn leven wijdt aan groei in de kunst van het genezen en herstellen met dat wat letterlijk voor handen ligt.

Marmapunten als complementaire toepassing aan de osteopathische behandeling.

Marmapunten zijn heel gevoelige, anatomisch gelegen punten die een brug vormen tussen ons fysieke, energetische, emotionele en mentale lichaam, alsook tussen ons lichaam als microkosmos enerzijds en het universum als macrokosmos anderzijds. Deze marmapunten zijn heel belangrijkniet weg te slaan uit een holistische visie van gezondheid, zowel preventief als curatief. Marma chikitsa of marma therapie vormt een groot deel van de ayurvedische therapie, een heel oude kennis die steeds meer opnieuw van zich laat horen, ook op vlak van de wetenschap. Het is een uiterst boeiend onderdeel van ayurveda! Kaya-Veda neemt u graag mee op reis in je binnenwereld en buitenwereld, op zoek naar nieuwe inzichten en ervaringen binnen het gezondheids aspect. Hoe pas je nu deze marmapunten toe in de osteopathiepraktijk? Ann geeft hier een 8 daagse opleiding in.

Osteopathie en ayurveda

Naast de studies en verdieping in Osteopathie verdiept Ann zich ook in Ayurveda. Zo kan ze de osteopathische diagnostiek en de ayurvedische diagnostiek mooi naast elkaar leggen en de vergelijking maken, maar ook de gelijkenis erin (h)erkennen.

Osteopathie en yoga

Osteopathie is volgens Ann passieve yoga en yoga is volgens Ann actieve osteopathie. Een osteopathiebehandeling gaat samen met advies, aangezien de behandeling voor de patiënt niet stopt na de sessie zelf. Yoga is hier een heel sterke meerwaarde in. Ook als yogadocent kan je soms merken dat er asymmetriën toonbaar zijn en kan daarvoor worden doorverwezen naar een osteopaat. Ann legt verschillende vergelijkingen uit en hoe yoga en osteopathie kunnen samenwerken.

Palpatie

Ann geeft een 4-daagse opleiding palpatie. Dit is een praktische anatomiecursus waarbij je de structuren van het lichaam leert localiseren en voelen. Na afloop ben je in staat om de verschillende spieren, botten, ligamenten af te tekenen en ken je de verschillende benamingen van het lichaam, zodat je eenvoudig kan volgen als je andere vakken volgt met betrekking tot lichaamswerk.

Osteopathie en psychologie.

Bij vele klachten is het een én-én verhaal. De psyche kan niet afzonderlijk van het lichaam worden gezien, het heeft er een onlosmakelijke band mee. Onder elke emotie schuilt er een gedachte en indien deze hardnekkig vastgehouden worden in de lichaamsweefsels, dan kan er onbalans ontstaan. Het spreekt dus voor zich dat psychologie en osteopathie een prachtige samenwerking kennen.

JA, IK PLAN GRAAG EEN LEZING

    Back to top